Kogo dotyczy RODO?

selective focus photography of lens

Przepisy ogólnego rozporządzenia Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych, RODO, mają zastosowanie do administratorów danych (organizacji, która określa, jak i dlaczego przetwarzane są dane osobowe) oraz podmiotów przetwarzających (organizacji, która przetwarza dane osobowe w imieniu administratora danych), którzy mają siedzibę w Unii Europejskiej lub w innych krajach, które podjęły takie same zobowiązania prawne w zakresie ochrony prywatności, jak kraje członkowskie UE.

RODO ustanawia jasny zestaw zasad dotyczących tego, jak organizacje muszą postępować z danymi osobowymi.

RODO odnosi się do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Ma ono bezpośredni wpływ na to, kto przetwarza dane osobowe i przewiduje kary. Zgodnie z RODO organ publiczny może nałożyć grzywnę w wysokości do 10 000 000 EUR lub 2% rocznego światowego obrotu z poprzedniego roku podatkowego, w zależności od tego, która z tych kwot jest wyższa.

Dotyczy ono firm, które gromadzą i przetwarzają dane osobowe obywateli UE, zwanych również osobami, których dane dotyczą. Ustawa ta ma na celu zwiększenie zaufania konsumentów, wyeliminowanie barier wynikających z przepisów dotyczących danych osobowych obowiązujących w poszczególnych krajach oraz ujednolicenie przepisów dotyczących prywatności danych w Europie. Zasadniczo, wszystko będzie prostsze dla Ciebie, ale może się skomplikować dla firm, które dostarczają Ci produkty lub usługi.

Regulacja ta jest częścią dyrektywy UE, która wymaga uzyskania zgody klientów przed zbieraniem i przetwarzaniem ich danych.

Będzie to miało wpływ na każdego, kto działa w jurysdykcji UE.

Interesuje Cię temat ochrony danych osobowych?
Przeczytaj o tym: Jakie to są dane osobowe szczególnie wrażliwe

Kogo dotyczą nowe przepisy o ochronie prywatności?

Każdego, kto wchodzi w interakcję z firmą lub organizacją mającą siedzibę w UE. Oznacza to, że jeśli zapisałeś się na cokolwiek online, odwiedziłeś stronę internetową, przeczytałeś e-mail, kupiłeś coś online, zapisałeś się do newslettera lub pobrałeś aplikację w Unii Europejskiej (i poza nią) w ostatnim czasie, jesteś dotknięty.

Nowe rozporządzenie będzie miało wpływ na dane, które zbieramy podczas interakcji na naszej stronie.