Czy redakcja tekstów to trudne zadanie?

black and white printer paper

Osoby zainteresowane ofertami pracy zdalnej często trafiają na ogłoszenia skierowane do copywriterów, korektorów, osób przepisujących teksty i zajmujących się ich redakcją. Część decyduje się na podjęcie pracy redaktora, nawet jeśli wcześniej nie miała z tym styczności. Bo co może być trudnego w poprawieniu kilku błędów? Naprawdę wiele.

Co to znaczy redakcja tekstów?

Zanim wskażemy trudności pracy redaktora, określmy czym dokładnie jest redakcja.

Jest to proces, przez który musi przejść większość publikowanych tekstów, co najmniej raz. W jego trakcie praca jest sprawdzana głównie pod kątem stylistycznym i merytorycznym, a nie językowym lub interpunkcyjnym. Oczywiście, jeśli redaktor zauważy błędy interpunkcyjne, gramatyczne, czy ortograficzne raczej na pewno je poprawi, ale nie musi. Zwłaszcza jeśli praca ma przejść jeszcze przez ręce korektora.

Redaktor ma obowiązek zwracać uwagę na wszystkie błędy, kiedy ma świadomość, że nie ma po nim korektora. To co on poprawi i jak to poprawi to wersja ostateczna, która idzie do publikacji. Wtedy musi posiedzieć nad tekstem znacznie dłużej, przeczytać kilkukrotnie i sprawdzić, czy aby nic nie pominął.

Szczególną uwagę ma jednak zwracać na inne błędy. Jego zadanie to w głównej mierze sprawdzanie wszystkich dat, postaci, danych statystycznych, cytatów i przypisów w pracy. Musi upewnić się, czy są zgodne, prawdziwe i aktualne.

Redaktor rewiduje również warstwę stylistyczną. Czy nie ma powtórzeń? Czy tekst się dobrze czyta i łatwo go zrozumieć? Czy jest odpowiedni do kontekstu względem zastosowanego języka?

Każdy błąd w którymkolwiek z tych aspektów musi potem przeredagować.
Przeredagować, czyli zmienić, poprawić, niejako napisać od nowa, ale zachowując cechy oryginału.

Czy to prosta praca?

Zdecydowanie nie jest prosta praca. Wymaga ogromu wiedzy, wrażliwości językowej i stylistycznej, zrozumienia, umiejętności pisarskich i wyszukiwania informacji w różnych źródłach. Przy czym oznacza to również prace naukowe, opracowania tematu, słowniki w tym specjalistyczne i inne tego typu publikacje. Znajomość interpunkcji, ortografii i gramatyki tu nie wystarczy, ale na pewno jest podstawą.

Dlatego zanim podejmiesz się pracy redaktorskiej popracuj jako korekta i kształć się. Cały czas rozwijaj swoją wiedzę i umiejętności, a zostaniesz redaktorem.