Co robi redaktor tekstu?

eyeglasses with black frames on white fabric

Jest wiele zawodów powiązanych z dobrą znajomością zawiłości językowych. Dwie z tego rodzaju profesji są bardzo często mylone. Choć nie powinny, bo zajmują się zupełnie innymi rzeczami i potrzebują innych kompetencji. Tymi zajęciami jest zawód korektora i redaktora tekstu.

Co robi korektor tekstu?

Korektor tekstu, albo inaczej korekta to osoba, która sprawdza naszą pracę pod kątem błędów gramatycznych, ortograficznych i interpunkcyjnych. Odpowiada za wyłapanie wszelkich literówek, pozjadane ogonki, źle postawione przecinki lub zwrócenie uwagi na ich brak, czy niegramatycznie sformułowane zdania.


Szukasz profesjonalnej redakcji, korekty tekstu? Polecamy: redakcja tekstu


Co robi redaktor tekstu?

Redaktor tekstu to odpowiedzialniejsza praca, wymagająca większych kompetencji oraz wrażliwości wobec języka. Ma bowiem za zadanie przygotować tekst do publikacji. Robi to poprzez nanoszenie poprawek stylistycznych, merytorycznych, gramatycznych, leksykalnych, składniowych i logicznych.

Mówiąc inaczej sprawdza, czy dane zawarte w pracy są prawdziwe, czy wszelkie cytaty i przypisy są poprawne, czy pracę czyta się dobrze, a jeśli nie to przekształca warstwę językową aby tak było. Na przykład skraca zdania, używa słów bliskoznacznych i synonimicznych, by zmniejszyć ilość powtórzeń. Może się wydawać, że całkiem przekształca czyjąś pracę. Jednak kolejnym wymiarem pracy redaktora jest kontakt z autorem.

Najczęściej mają oni ten kontakt i mogą skonsultować wszelkie wątpliwości, poprawki i uwagi wobec tekstu bezpośrednio do jego autora. Czasami jedyne co redaktor może to przekazać dalej swoje uwagi i wnioski, bo nie ma bezpośredniego kontaktu do autora.

Jednak sama opcja przesłania uwag do autora wiąże się z kolejną, ważną na tym stanowisku umiejętnością. Kulturalnego i skutecznego perswadowania. Są ludzie, którzy od razu zrozumieją swoje błędy, albo tacy którzy uszanują zdanie osoby z wyższego stanowiska. Niestety, ale są też tacy, którzy będą chcieli na siłę obstawać przy swoim i nie pozwolą na wprowadzenie pewnych zmian.

Przy czym to redaktor odpowiada za to jak przyjemnie się czyta redagowany tekst i jak jest odbierany.

Podsumowując

Korektor tekstów poprawia błędy, takie jak literówki, czy źle postawione przecinki. Redaktor dba zaś o język, poprawność merytoryczną, logiczną i stylistyczną tekstu.